facebook icon linkedin icon youtube icon

International International | Slovenia Germany Spain Holland Italy France Belgium Croatia Bosnia and Hercegovina Poland Hungary Romania Macedonia Slovakia Czech Republic Austria Montenegro Serbia England

SQ products

Najboljši računalniški program za vodenje transportnega podjetja.


Nakladalni nalogi

Potni nalogi

Računi

Obračun plač

Obračun stroškov

Analiza poslovanja

Sistem za sledenje vozil in plovil skupaj z GARMIN napravo za navigacijo.


Sledenje vozil

Komunikacija

Nadzor porabe goriva

Zgodovina voženj

E-Mail in SMS alarmi

POI Interesne točke

Računalniški program za oblikovanje in tiskanje etiket po nizki ceni.


Tiskanje etiket

Oblikovanje etiket

Tiskanje črtnih kod

Tiskanje kuvert

Prilagoditve po meri

OEM možnosti

Računalniški program za arhiviranje in varnostno kopiranje datotek.


Arhiviranje datotek

Varnostno kopiranje

Ročno arhiviranje

Samodejni arhiv

E-Mail obvestila

Oddaljena shramba

Zmogljiv in enostaven računalniški program za vodenje podjetja. Vse na enem mestu.


Evidenca računov

Potni nalogi

CRM

Evidenca dela

Delovni nalogi

Skladišče


SQ Business - CRM Celovit informacijski sistem za vodenje malega podjetja.

SQ Business - Pregledna evidenca in funkcionalnost CRM

SQ Business omogoča pregledno evidenco nad vsem aktivnosti v podjetju, ki se dogajajo z zunanjimi strankami, kot npr.: kateri koli telefonski klic, poslano e-mail sporočilo, zgrešen klic, ponudbe... In tako boste v vsakem trenutku vedeli s katerimi strankami ste že kdaj komunicirali, kaj ste komunicirali, in kakšen je vaš dogovor oz. dogovor vašega zaposlenega ali sodelavca v vašem podjetju.

SQ Business - Pregledna evidenca in funkcionalnost CRM

Prednosti SQ Business CRM:

• Beleženje telefonskih klicev

• Beleženje poslanih e-Mail sporočil

• Beleženje dogovorov

• Beleženje intervencij


• Izpis kontaktov za določeno obdobje

• Beleženje obiskov strank


• Izpis kontaktov brez aktivnosti

• Raznorazni izpisi..