facebook icon linkedin icon youtube icon

International International | Slovenia Germany Spain Holland Italy France Belgium Croatia Bosnia and Hercegovina Poland Hungary Romania Macedonia Slovakia Czech Republic Austria Montenegro Serbia England

SQ products

Najboljši računalniški program za vodenje transportnega podjetja.


Nakladalni nalogi

Potni nalogi

Računi

Obračun plač

Obračun stroškov

Analiza poslovanja

Sistem za sledenje vozil in plovil skupaj z GARMIN napravo za navigacijo.


Sledenje vozil

Komunikacija

Nadzor porabe goriva

Zgodovina voženj

E-Mail in SMS alarmi

POI Interesne točke

Računalniški program za oblikovanje in tiskanje etiket po nizki ceni.


Tiskanje etiket

Oblikovanje etiket

Tiskanje črtnih kod

Tiskanje kuvert

Prilagoditve po meri

OEM možnosti

Računalniški program za arhiviranje in varnostno kopiranje datotek.


Arhiviranje datotek

Varnostno kopiranje

Ročno arhiviranje

Samodejni arhiv

E-Mail obvestila

Oddaljena shramba

Zmogljiv in enostaven računalniški program za vodenje podjetja. Vse na enem mestu.


Evidenca računov

Potni nalogi

CRM

Evidenca dela

Delovni nalogi

Skladišče


SQ Business - Evidenca dela Celovit informacijski sistem za vodenje malega podjetja.

SQ Business - Pregled in evidenca dela

SQ Business omogoča pregledno evidenco dela, hiter in enostaven pregled nad delom za določenega delavca, pregled nad vrsto dela opravljeno v določenem obdobju. Sistem omogoča določanje roka za določena dela oz. dogovore, in pa določanje datumov ob opravljenem delu, na podlagi stvari v evidenci vam sistem omogoča tudi raznorazna poročila in izpise, ki so prilagodljiva po vaših merah.

SQ Business - Pregled in evidenca dela

Prednosti SQ Business evidence dela:

Obračun potnega naloga

Enostavna izdelava, urejanje in izpisovanje


• Obračun dnevnic

Izdelava vse potrebne dokumentacije


• Obračun porabe goriva

• Možnost pošiljanja potnih nalogov preko e-pošte


• Samodejna povezljivost z blagajno

• Elektronski arhiv in priponke


• Povezava s skladiščem goriva

• Obračun potnih stroškov


• Osnova za obračun plače

• Prilagodljiv izpis


• Povezljivost z nakladalnim nalogom

• Ekranski PDF predogled