facebook icon linkedin icon youtube icon

International International | Slovenia Germany Spain Holland Italy France Belgium Croatia Bosnia and Hercegovina Poland Hungary Romania Macedonia Slovakia Czech Republic Austria Montenegro Serbia England

SQ products

Najboljši računalniški program za vodenje transportnega podjetja.


Nakladalni nalogi

Potni nalogi

Računi

Obračun plač

Obračun stroškov

Analiza poslovanja

Sistem za sledenje vozil in plovil skupaj z GARMIN napravo za navigacijo.


Sledenje vozil

Komunikacija

Nadzor porabe goriva

Zgodovina voženj

E-Mail in SMS alarmi

POI Interesne točke

Računalniški program za oblikovanje in tiskanje etiket po nizki ceni.


Tiskanje etiket

Oblikovanje etiket

Tiskanje črtnih kod

Tiskanje kuvert

Prilagoditve po meri

OEM možnosti

Računalniški program za arhiviranje in varnostno kopiranje datotek.


Arhiviranje datotek

Varnostno kopiranje

Ročno arhiviranje

Samodejni arhiv

E-Mail obvestila

Oddaljena shramba

Zmogljiv in enostaven računalniški program za vodenje podjetja. Vse na enem mestu.


Evidenca računov

Potni nalogi

CRM

Evidenca dela

Delovni nalogi

Skladišče


SQ Business - Evidenca računov Celovit informacijski sistem za vodenje malega podjetja.

SQ Business - Evidenca računov

Sistem SQ Business omogoča napredno vodenje s financami. Finančni del programa vam preprosto dopušča ustvarjanje vseh vrst računov, hitro in pregledno evidenco, pregledne in prilagodljive izpise po vaših merah. SQ Business ni samo vpisovanje prejetih in izdanih računov ampak je sistem, ki vam bo na podlagi le teh naredil najrazličnenjše izračune o poslovanju vašega podjetja. Vsebuje tudi bolj zahteven del financ kot so naprimer Kompenzacije na podlagi prejetih in izdanih računov, dobropisi. bremepisi, e-Pobot...

Prednosti SQ Business evidence računov:

Enostaven pregled stanja dokumentov

Enostavna izdelava, urejanje in izpisovanje


Enostaven izpis odprtih postavk

Izdelava vse potrebne dokumentacije


• Enostaven vnos vseh potrebnih šifrantov

• Možnost pošiljanja dokumentov preko e-pošte


• Izdelava dokumentov v večih jezikih

• Možnost samodejnega opominjanja


• Pregledni predogledi vseh dokumentov

• Evidenca plačil


• Različni tipi računov

• Podpora deljenim relacijam


• Elektronski podpis

• Obračun davka glede na državo in km


• Tiskanje na prednatisnjen papir

• Specializiran račun za prevoz


• Tiskanje skupaj z vašim logotipom

• Ekranska evidenca zapadlih računov


• Elektronski arhiv

• Prenos računov v računovodstvo


• Samodejen izračun roka plačila

• Možnost zbirnega računa

• Obračun obresti in opominov
• Izvoz računov za E-Pobot

• Različni tipi izpisov

Poslovanje z E-banko
• Izdelovanje kompenzacij
• Izdelovanje bremepisov
• Izdelovanje predračunov
• Izdelovanje dobropisov
• Evidenca in vodenje prejetih računov
• ..