facebook icon linkedin icon youtube icon

International International | Slovenia Germany Spain Holland Italy France Belgium Croatia Bosnia and Hercegovina Poland Hungary Romania Macedonia Slovakia Czech Republic Austria Montenegro Serbia England

SQ products

Najboljši računalniški program za vodenje transportnega podjetja.


Nakladalni nalogi

Potni nalogi

Računi

Obračun plač

Obračun stroškov

Analiza poslovanja

Sistem za sledenje vozil in plovil skupaj z GARMIN napravo za navigacijo.


Sledenje vozil

Komunikacija

Nadzor porabe goriva

Zgodovina voženj

E-Mail in SMS alarmi

POI Interesne točke

Računalniški program za oblikovanje in tiskanje etiket po nizki ceni.


Tiskanje etiket

Oblikovanje etiket

Tiskanje črtnih kod

Tiskanje kuvert

Prilagoditve po meri

OEM možnosti

Računalniški program za arhiviranje in varnostno kopiranje datotek.


Arhiviranje datotek

Varnostno kopiranje

Ročno arhiviranje

Samodejni arhiv

E-Mail obvestila

Oddaljena shramba

Zmogljiv in enostaven računalniški program za vodenje podjetja. Vse na enem mestu.


Evidenca računov

Potni nalogi

CRM

Evidenca dela

Delovni nalogi

Skladišče

SQ Trans - Analiza poslovanja Najsodobnejša programska oprema za vodenje transportnega podjetja

SQ Trans - Podrobna analiza vašega poslovanja

Analiza vašega poslovanja je ena najbolj pomembnih nalog, zato smo pri razvoju programa za avtoprevoznike in transport SQ Trans, temu poglavju posvetili veliko časa. Omogočili smo vam podrobne analize poslovanja z najrazličnejšimi filtri, ki v trenutku poskrbijo za informacijo, ki jo želite pridobiti. Podatki pridobljeni iz teh analiz bodo postali vaš verodostojen vir informacij, na podlagi katerih boste še lažje sprejemali pomembne odločitve.
SQ Trans - Podrobna analiza vašega poslovanja

Funkcije podrobne analize poslovanja v SQ Trans programu:

Preko 750 kombinacij različnih izpisov

• Izvoz v PDF dokument


• Možnost pošiljanja po E-pošti

• Pripravljene analize za izterjavo plačil


• Pregled RVC

• Samodejna analiza rentabilnosti

• Analize po vozilu

• Analize prevoženih relacij


• Analize po partnerjih

• Analize po vozniku