facebook icon linkedin icon youtube icon

International International | Slovenia Germany Spain Holland Italy France Belgium Croatia Bosnia and Hercegovina Poland Hungary Romania Macedonia Slovakia Czech Republic Austria Montenegro Serbia England

SQ products

Najboljši računalniški program za vodenje transportnega podjetja.


Nakladalni nalogi

Potni nalogi

Računi

Obračun plač

Obračun stroškov

Analiza poslovanja

Sistem za sledenje vozil in plovil skupaj z GARMIN napravo za navigacijo.


Sledenje vozil

Komunikacija

Nadzor porabe goriva

Zgodovina voženj

E-Mail in SMS alarmi

POI Interesne točke

Računalniški program za oblikovanje in tiskanje etiket po nizki ceni.


Tiskanje etiket

Oblikovanje etiket

Tiskanje črtnih kod

Tiskanje kuvert

Prilagoditve po meri

OEM možnosti

Računalniški program za arhiviranje in varnostno kopiranje datotek.


Arhiviranje datotek

Varnostno kopiranje

Ročno arhiviranje

Samodejni arhiv

E-Mail obvestila

Oddaljena shramba

Zmogljiv in enostaven računalniški program za vodenje podjetja. Vse na enem mestu.


Evidenca računov

Potni nalogi

CRM

Evidenca dela

Delovni nalogi

Skladišče

SQ Trans - Obračun plač Najsodobnejša programska oprema za vodenje transportnega podjetja

SQ Trans - Hiter in enostaven obračun plač

SQ Trans omogoča samodejen obračun plač za poklicnega voznika glede na kriterije, ki jih je možno določiti za vsakega voznika. Različne kombinacije kriterijev od cene po prevoženem kilometru, odstotka vrednosti vožnje do bonusov za dodatne naklade ali vikende. Plače se obračunavajo glede na nakladalni nalog, ki se izda za posameznega voznika. Glede na zgodovino voženj in posamezne potne naloge pa SQ Trans ob koncu obračunskega obdobja samodejno izračuna plačo za vašega voznika. Na tak način vam prihrani veliko časa, saj vam ne bo več potrebno ročno izdelovati zapletinih obračunov.
SQ Trans - Hiter in enostaven obračun plač

Prednosti SQ Trans samodejnega obračuna plač:

• Obračun plače po kilometru

• Samodejen obračun ob koncu obdobja


• Obračun plače po realizaciji

• Povezava s potnimi nalogi


• Enostaven vnos vseh parametrov

• Povezava z dnevnicami


• Izdelava dokumentov v večih jezikih

• Možnost obračunavanja bonusov


• Ekranski PDF predogled plače

• Elektronska izmenjava z računovodstvom