facebook icon linkedin icon youtube icon

International International | Slovenia Germany Spain Holland Italy France Belgium Croatia Bosnia and Hercegovina Poland Hungary Romania Macedonia Slovakia Czech Republic Austria Montenegro Serbia England

SQ products

Najboljši računalniški program za vodenje transportnega podjetja.


Nakladalni nalogi

Potni nalogi

Računi

Obračun plač

Obračun stroškov

Analiza poslovanja

Sistem za sledenje vozil in plovil skupaj z GARMIN napravo za navigacijo.


Sledenje vozil

Komunikacija

Nadzor porabe goriva

Zgodovina voženj

E-Mail in SMS alarmi

POI Interesne točke

Računalniški program za oblikovanje in tiskanje etiket po nizki ceni.


Tiskanje etiket

Oblikovanje etiket

Tiskanje črtnih kod

Tiskanje kuvert

Prilagoditve po meri

OEM možnosti

Računalniški program za arhiviranje in varnostno kopiranje datotek.


Arhiviranje datotek

Varnostno kopiranje

Ročno arhiviranje

Samodejni arhiv

E-Mail obvestila

Oddaljena shramba

Zmogljiv in enostaven računalniški program za vodenje podjetja. Vse na enem mestu.


Evidenca računov

Potni nalogi

CRM

Evidenca dela

Delovni nalogi

Skladišče

SQ Trans - Planiranje prevozov Najsodobnejša programska oprema za vodenje transportnega podjetja

SQ Trans - Napredno planiranje prevozov in razporejanje prostih kapacitet

Planiranje prevozov v SQ Transu je nepogrešljivo orodje s katerim lahko zelo precizno planirate razpoložjivost svojega voznega parka glede na lokacije vozil in njihove proste kapacitete. SQ Trans vsebuje pregleden vmesnik, kjer lahko na enem mestu preverimo proste kapacitete glede na izbrano obdobje po posameznem vozilu. Ta pregled vam zelo transparentno pokaže, kje imamo še proste rezerve in vam na tak način pomaga pri organizaciji vaših prevozov in optimizaciji voznega parka.
SQ Trans - Napredno planiranje vseh vrst prevozov

Prednosti planiranja prevozov v SQ Transu:

• Hitro preverjanje prostih kapacitet

• Optimizacija nakladov po poštnih številkah


• Vsi podatki na enem mestu

• Kronološki vpogled v prevoze


• Povezljivost z nakladalnimi nalogi

• Boljši izkoristek voznega parka